Рульовий механізм транспортного засобу

Loading...
Thumbnail Image

Date

1997

Authors

Підгаєцький, М. М.
Біленко, С. М.
Біляковський, Р. П.
Повєткін, С. М.
Верисоцький, В. М.
Pidhaietskyi, M.
Bilenko, S.
Biliakovskyi, R.
Povietkin, S.
Verysotskyi, V.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Український інститут промислової власності

Abstract

Винахід належить до транспортного машинобудування, а саме, до систем рульового управління транспортних засобів. Рульовий механізм містить встановлений в картері гвинт, сполучений гвинтовим кульковим з'єднанням з гайкою-рейкою, що входить в зачеплення із зубчастим сектором. The invention relates to transport machine building, namely, to the systems of steering control of transport vehicles. A steering gear contains a screw installed in a crankcase and connected by a ball connection with a nut-rack engaged with a gear quadrant.

Description

Keywords

Citation

Пат. на винахід 12460 А Україна, МПК В62D 3/02. Рульовий механізм транспортного засобу / М. М. Підгаєцький, С. М. Біленко, Р. П. Біляковський, С. М. Повєткін, В. М. Верисоцький. - заявник і патентовласник Кіровоград. проект.-конструктор.-технол. ін-т, Підгаєцький М. М. - № 95125150 ; заявл. 03.12.1995 ; опубл. 28.02.1997 ; Бюл. № 1. - 3 с. : іл.