Пристрій для закріплення заготовок

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024

Authors

Свяцький, В. В.
Шмельов, В. М.
Мірзак, В. Я.
Сіса, О. Ф.
Зайцев, Т. І.
Тєлєвний, Р. Р.
Sviatskyi, V.
Shmelyov, V.
Mirzak, V.
Sisa, O.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій"

Abstract

Корисна модель належить до верстатобудування, зокрема до пристроїв для закріплення порожнистих заготовок, переважно тонкостінних, при механічній обробці. The useful model belongs to machine tool construction, in particular to devices for fixing hollow workpiece, mainly thin-walled, during mechanical processing.

Description

Keywords

Citation

Пат. на корисну модель 154967 Україна, МПК B23B 31/40. Пристрій для закріплення заготовок / В. В. Свяцький, В. М. Шмельов, В. Я. Мірзак, О. Ф. Сіса, Т. І. Зайцев, Р. Р. Тєлєвний : заявник і патентовласник Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - № u202301426 ; заявл. 03.04.2023 ; опубл. 10.01.2024 ; Бюл. № 2. - 4 с. : іл.