Програмне забезпечення системи інформаційної кабельної мережі автомобіля

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-06-14

Authors

Малуха, Сергій Михайлович
Malukha, Sergii

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

У даній кваліфікаційній бакалаврській роботі розроблено програмне забезпечення, яке призначено для системи інформаційної кабельної мережі автомобіля. Метою роботи є створення системи інформаційної кабельної мережі автомобіля. Результат роботи – програмна реалізація системи інформаційної кабельної мережі автомобіля. В процесі роботи над реалізацією системи виконано дослідження існуючих методів, алгоритмів та програмних засобів. Розроблено та реалізовано власне програмне забезпечення, здійснено опис всіх його компонентів. Розроблено зручний інтерфейс користувача. Наведені інструкції по роботі з програмними засобами. Програма може використовуватися на ПЕОМ архітектури IBM PC з ОС Windows 10. Програму розроблено в середовищі Delphi. In this bachelor qualification work, software that is designed for system of information cable network of а car has been developed. The purpose of the development is the software of the system of information cable network of а car. The result of the work is the software implementation of the system of information cable network of а car. In the process of working on a software model an analysis of existing hardware and software was performed. All components of the software developed are fully described. User-friendly interface is developed. These are instructions for working with software. The program can be used on an IBM PC running Windows 10. The program was developed in the Delphi environment.

Description

Keywords

комп’ютерна інженерія, комп’ютерна діагностика автомобіля, комп’ютерна система, computer engineering, computer diagnostics of the car, computer system

Citation

Малуха, С. М. Програмне забезпечення системи інформаційної кабельної мережі автомобіля : кваліфікаційна бакалаврська робота : спец. 123 «Комп’ютерна інженерія» / наук. кер. В. І. Петренюк ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 154 с.