Комунікативна компетентність менеджера в сучасній діловій взаємодії

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В статті проаналізовано нові комунікативні тенденції, які характерні для сучасного ділового простору. Висвітлені питання теорії, практики, особливості процесу комунікації та охарактеризовано технічний рівень спілкування. Набули розгляду професійні вміння і навички менеджера, що формують його комунікативну компетентність та впливають на ділову активність, позитивний особистий імідж і репутацію фірми, а також дозволяють максимально реалізувати творчий потенціал керівника. There are new communication tendencies, which characterize for modern efficient expanse, have analised in this article. Questions of theory and practice, peculiarities process of communication were viewed; also technical level of communication has analised. Professional ability and manager’s skills got an examination, which are formed his communication competence and influence on efficient activity, positive personal image and firm’s reputation; also permit maximally realize creative manager’s potential.

Description

Keywords

комунікативна компетентність керівника, сучасна ділова взаємодія, ефективні методи управління

Citation

Пермінова, С. О. Комунікативна компетентність менеджера в сучасній діловій взаємодії / С. О. Пермінова // Наукові праці Кіровоградського національного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2009. - Вип. 16, ч.1. - С. 30-35.