Механізм модернізації трудоресурсного забезпечення (зарубіжний досвід)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Authors

Пустовіт, М. В.
Pustovit, М.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Розглянуто вплив особливостей соціально-економічного розвитку економік країн світу на формування механізму модернізації трудоресурсного забезпечення. Influence of features of socio-economic development of economies of the world countries was considered on forming of mechanism of modernization of the labour potential providing.

Description

Keywords

соціально-економічний розвиток, трудоресурсне забезпечення, людські ресурси

Citation

Пустовіт, М. В. Механізм модернізації трудоресурсного забезпечення (зарубіжний досвід) / М. В. Пустовіт // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2012. - Вип. 22, ч. 1. - С. 165-171.