Автоматичне управління процесами обробки. Практичні роботи

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В методичних рекомендаціях приведено курс практичних робіт з дисципліни "Автоматичне управління процесами обробки". Курс покликаний дати важливий обсяг актуальних технічних знань і практичних навичок з аналізу та синтезу систем та об'єктів автоматичного управління та сформувати у студентів системний підхід, що дозволить легко адаптуватись у різних сферах інженерної діяльності.

Description

Keywords

автоматичне управління, процес обробки, об'єкт управління, аналіз систем, Синтез ситем, передавальна функція

Citation

Автоматичне управління процесами обробки : метод. реком. до викон. практ. робіт для студ. освітнього рівня «Магістр» спеціальності 131 "Прикладна механіка" / [уклад. О. В. Лисенко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. металорізальних верстатів та систем. - Кропивницький : ЦНТУ, 2020. - 64 с.