Аналіз сучасного стану та тенденції розвитку ринку автотранспортного страхування в Україні

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Authors

Ляшенко, Н. В.
Lyashenko, N.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

У статті визначено проблеми та тенденції розвитку ринку автотранспортного страхування України. Проаналізовано динаміку основних показників діяльності учасників ринку. Наведені практичні рекомендації щодо вирішення проблем, які стримують розвиток національного ринку автострахування. У дослідженні проведений аналіз підходів до визначення сутності ролі транспортного страхування в сучасному суспільстві, на підставі якого запропоновано моделювання процесів управління автотранспортного ринку. In this article the problem of the industry of motor insurance in Ukraine. The dynamics of the key performance indicators of market participants. Some practical recommendations to address the problems hampering the development of the national market of auto insurance. The study analyzes the approaches to the definition of the role of travel insurance in modern society, based on which the proposed simulation of motor control of the market.

Description

Keywords

автострахування, ринок автострахування, цивільна відповідальність власників автотранспортних засобів, страхові премії, страхові виплати, фінансова криза

Citation

Ляшенко, Н. В. Аналіз сучасного стану та тенденції розвитку ринку автотранспортного страхування в Україні / Н. В. Ляшенко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2012. - Вип. 22, ч. 2. - С. 283-289.