Професійне спрямування при формуванні знань з охорони праці у підготовці спеціалістів та магістрів за напрямом «Бухгалтерський облік та аудит»

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Authors

Савченко, В. М.
Кононенко, Л. В.
Кононенко, С. О.
Savchenko, V.
Kononenko, L.
Kononenko, S.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

У статті розглянуто проблеми охорони праці в Україні та визначено необхідність їх врахування при плануванні навчального процесу. Обґрунтовано складові підготовки фахівців обліку та аудиту з питань охорони праці при викладанні фахових дисциплін, проведення виробничої та переддипломної практики, написані кваліфікаційних робіт. The problems of labour protection in Ukraine are considered in the article. The necessity of their calculation in the planning of educational process is also defined. The main features of training specialists of accounting and audit in the questions of labour protection in teaching specialized disciplines, carrying industrial and prediploma practice and writing qualifying works are grounded and writing qualifying works are grounded in the article.

Description

Keywords

система освіти, охорона праці, фахівці з обліку та аудиту, навчальні програми, професійні організації, виробнича та переддипломна практика, дипломування

Citation

Савченко, В. М. Професійне спрямування при формуванні знань з охорони праці у підготовці спеціалістів та магістрів за напрямом «Бухгалтерський облік та аудит» / В. М. Савченко, Л. В. Кононенко, С. О. Кононенко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2011. - Вип. 19. - С. 276-281.