Удосконалення кадрового забезпечення конкурентоспроможності підприємства

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Authors

Савеленко, Г. В.
Лунжак, В. С.
Savelenko, G.
Lunjak, V.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В представленій статті визначені проблеми підвищення конкурентоспроможності підприємства за рахунок розвитку персоналу. Представлено схему взаємозв’язку розвитку персоналу та підвищення конкурентоспроможності підприємства. Наведено послідовність дій при розробці стратегії розвитку персоналу підприємства. In the presented article certain problems of increase of competitiveness of enterprise are due to development of personnel. The chart of intercommunication of development of personnel and increase of competitiveness of enterprise is built. Certainly sequence of development of strategy of development of personnel of enterprise.

Description

Keywords

персонал, конкурентоспроможність підприємства, розвиток персоналу, стратегія, кадрове забезпечення

Citation

Савеленко, Г. В. Удосконалення кадрового забезпечення конкурентоспроможності підприємства / Г. В. Савеленко, В. С. Лунжак // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2012. - Вип. 22, ч. 1. - С. 76-79.