Програмне забезпечення системи кібербезпеки для проведення пентесту ІТ інфраструктури

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-06-02
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ЦНТУ
Анотація
В даній кваліфікаційній бакалаврській роботі розроблено програмне забезпечення, яке призначено для системи кібербезпеки для проведення пентесту ІТ інфраструктури. Метою розробки є програмне забезпечення системи кібербезпеки для проведення пентесту ІТ інфраструктури. Результат роботи – програмна реалізація системи кібербезпеки для проведення пентесту ІТ інфраструктури. В процесі роботи над програмною моделлю виконано аналіз існуючих апаратних та програмних засобів. В повній мірі описані всі компоненти розробленого програмного забезпечення. Розроблено зручний інтерфейс користувача. Наведені інструкції по роботі з програмними засобами. Програма може використовуватися на ПЕОМ архітектури IBM PC з ОС Windows ХР/Vista/7/8/10. Програму розроблено в середовищі Delphi 10. This undergraduate qualification software is developed, please designed for cybersecurity system to conduct pentest IT infrastructure. The purpose of the development is cybersecurity system software for conducting an IT infrastructure test. The result is a software implementation of a cybersecurity system to test the IT infrastructure. In the process of working on the software model, an analysis of existing hardware and software was performed. All components of software development are fully described. Developed User-friendly interface. Instructions for working with software are given. The program can use on a PC architecture IBM PC with Windows XP / Vista / 7/8/10. The program is developed in the environment of Delphi 10.
Опис
Ключові слова
кібербезпека, пентест, ІТ інфраструктура, cybersecurity, pentest, IT infrastructure
Бібліографічний опис
Мінаков, І. С. Програмне забезпечення системи кібербезпеки для проведення пентесту ІТ інфраструктури : кваліфікаційна бакалаврська робота : спец. 125 «Кібербезпека» / наук. кер. С. А. Смірнов ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 120 с.