Виробнича практика. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. 3 курс

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Description

Keywords

Citation

Виробнича практика : метод. рек. для здобув. вищ. освіти за ступ. «Бакалавр» 3 курсу зі спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / [уклад. О. О. Резніченко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 17 с.