Різець

Loading...
Thumbnail Image

Date

2001

Authors

Пестунов, В. М.
Лисенко, О. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ВАТ «Патент»

Abstract

Винахід відноситься до галузі обробки металів різанням, а саме до інструменту для токарної обробки.

Description

Keywords

Citation

Пат. на винахід 34967 А Україна, МПК B21K 5/12. Різець / В. М. Пестунов, О. В. Лисенко. - заявник і патентовласник Кіровоград. держ. техн. ун-т. - № 99074271; заявл. 23.07.1999 ; опубл. 15.03.2001 ; Бюл. № 2. - 2 с. : іл.