Основи технічної діагностики автомобілів. Лабораторні роботи

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024

Authors

Красота, М. В.
Магопець, С. О.
Кулєшков, Ю. В.
Шепеленко, І. В.
Бевз, О. В.
Осін, Р. А.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Методичні вказівки містять лабораторні роботи, пов’язані з вивченням та набуттям навичок роботи з діагностичними приладами для діагностування двигунів автомобілів. У навчально-методичному виданні наведені загальні відомості про методи та засоби технічного діагностування автомобілів, порядок підготовки і роботи з діагностичним обладнанням. Описані принципи пошуку можливих несправностей в різних системах автомобільних двигунів, а також типові тести, що виконуються в процесі діагностування.

Description

Keywords

діагностування, автомобіль, двигун, тестування, лабораторні роботи

Citation

Основи технічної діагностики автомобілів : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Основи технічної діагностики автомобілів» : для здобувачів вищої освіти спец. 274 «Автомобільний транспорт», освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр / [уклад. : М. В. Красота, С. О. Магопець, Ю. В. Кулєшков та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. експлуатації та ремонту машин. – Кропивницький : ЦНТУ, 2024. - 67 с.