Про сутність категорії “продуктивність праці”

Loading...
Thumbnail Image

Date

2006

Authors

Синенко, О. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В роботі проводиться узагальнення різноманітних точок зору на зміст категорії “продуктивність праці” в ретроспективі. Вивчаються особливості підходу до визначення продуктивності факторів виробництва за різних форм економічного устрою, здійснюється спроба дати найбільш повне визначення її змісту за сучасних умов розвитку. In work the generalization of various points of view on maintenance of category is conducted “labour productivity” in a retrospective view. The features of approach to determination of productivity of factors of production at different forms of the economic mode are studied, an attempt to give the most complete determination of its maintenance at the modern terms of its development is carried out.

Description

Keywords

продуктивність, фактори виробництва, багаточинникова продуктивність

Citation

Синенко, О. В. Про сутність категорії “продуктивність праці” / О. В. Синенко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2006. - Вип. 9. - С. 376-380.