Технології мотиваційного менеджменту в управлінні підприємством

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Authors

Семикіна, М. В.
Бугаєва, М. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки студентів спеціальності 051 «Економіка» (спеціалізація «Економіка підприємства») до семінарських занять з навчальної дисципліни «Технології мотиваційного менеджменту в управлінні підприємством». В основу розробки методичних вказівок покладено наукові публікації авторів мотиваційних теорій, наукові публікації вітчизняних та зарубіжних вчених, підручники з економіки праці та мотиваційного менеджменту, підготовлені останніми роками викладачами КНЕУ, КНТУ та інших навчальних закладів.

Description

Keywords

семінарське заняття, практичне завдання, реферат, самостійна робота, індивідуальне завдання, питання до екзамену, мотиваційний менеджмент

Citation

Методичні вказівки до підготовки семінарських занять з навчальної дисципліни «Технології мотиваційного менеджменту в управлінні підприємством» : для студ. спец. 051 «Економіка» (спеціалізація «Економіка підприємства») / [уклад.: М. В. Семикіна, М. В. Бугаєва] ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2017. – 54 с.