Проектування технологічних ліній та тваринницьких комплексів. Курсовий проект

Loading...
Thumbnail Image

Date

2007

Authors

Матвєєв, К. Д.
Шмат, С. І.
Лузан, П. Г.
Амосов, В. В.
Свірень, М. О.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Курсовий проект з дисципліни «Проектування технологічних ліній та тваринницьких комплексів» представляє собою проект тваринницького підприємства з обґрунтованою комплексною механізацією технологічних процесів і детальною розробкою однієї або комбінованої потокової технологічної лінії.

Description

Keywords

технологічні лінії, тваринницький комплекс, курсове проектування, генплан ферми, структура стада, механізація тваринництва

Citation

Проектування технологічних ліній та тваринницьких комплексів : метод. вказівки до виконання курсових проектів для студент. денної та заочної форми навчання спец. 8.091902 «Механізація сільського господарства» / М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. тех. ун-т, каф. с.-г. машинобуд. ; [уклад. : К. Д. Матвєєв, С. І. Шмат, П. Г. Лузан, В. В. Амосов, М. О. Свірень]. - Кіровоград : КНТУ, 2007. – 24 с.