Багатоопераційний верстат

Loading...
Thumbnail Image

Date

2006

Authors

Пестунов, В. М.
Стеценко, О. С.
Кириченко, А. М.
Pestunov, V.
Stetsenko, S.
Kyrychenko, A.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ДП “Український інститут промислової власності”

Abstract

Корисна модель відноситься до галузі машинобудування і, зокрема, до металорізальних верстатів з ЧПУ.

Description

Keywords

Citation

Пат. на корисну модель 19411 Україна, МПК B23Q 3/157. Багатоопераційний верстат / В. М. Пестунов, О. С. Стеценко, А. М. Кириченко. - заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. - № u200606815 ; заявл. 19.06.2006 ; опубл. 15.12.2006 ; Бюл. № 12. - 2 с. : іл.