Перспективний напрямок інтенсифікації повітряної сепарації зерна

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Authors

Нестеренко, О. В.
Васильковський, О. М.
Лещенко, С. М.
Петренко, Д. І.
Богатирьов, Д. В.
Nesterenko, О.
Vasilkovsky, О.
Leshchenko, S.
Petrenko, D.
Bohatyrov, D.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Стаття присвячена огляду живильних пристроїв для повітряної сепарації зерна. Запропоновано перспективний напрямок інтенсифікації пневмосепарації зерна та нову конструкцію живильного пристрою пневмосепаруючого каналу (ПСК), яка дозволить підвищити продуктивність, зменшити енергоємність та покращити ефективність процесу сепарації. This article provides an overview of nutrient devices for pneumatic seed separation. Proposed promising area intensifying of for pneumatic seed separation and new construction of the device pneumatic nutrient canal, which allows to increase productivity, reduce energy capacity and increase the efficiency of the process for pneumatic seed separation.

Description

Keywords

зерноочисна машина, сепарація, повітряний потік, зерновий матеріал, пневмосепаруючий канал (ПСК), багаторівневе введення зерна

Citation

Перспективний напрямок інтенсифікації повітряної сепарації зерна / О. В. Нестеренко, О. М. Васильковський, С. М. Лещенко та ін. // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2012. - Вип. 25, ч. 1. - С. 49-53.