Документознавство

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Кулешов, С. Г.
Барабаш, В. А.
Глєбова, Л. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Для підготовки фахівців зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» документознавство є базовою, загальнопрофесійною дисципліною, яка закладає теоретичні основи для всіх спеціальних дисциплін документознавчого циклу. Даний курс тісно повязаний з таким навчальними дисциплінами: «Архівознавство», «Бібліогафознавство», «Книгознавство», «Діловодство», «Аналітико-синтетична переробка інформації», «Музеєзнавство», «Інформатика». Документознавство подається як навчальна дисципліна, що вивчає найбільш стабільні й довготривалі характеристики, загальні властивості, ознаки й функції документа, що має слугувати дослідженню особливостей та закономірностей створення й функціонування систем документації, забезпеченню суспільства якісною документованою інформацією, розв’язанню концептуальних питань із теорії документної інформації в різних сферах практичної роботи.

Description

Keywords

документ, класифікація документів, документація офіційного походження, видання, ідеографічні та іконічні документи

Citation

Документознавство : метод.вказ. до вивч. дисц. для здобув. першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец. 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" / [уклад.: С. Г. Кулешов, В. А. Барабаш, Л. В. Глєбова] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 103 с.