Проблемні аспекти нарахування та сплати військового збору

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Authors

Острівна, Л. В.
Ostryvna, Ludmila

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Висвітлені найбільш проблемні та актуальні питання з впровадження військового збору в Україні. Запропоновано рекомендації стосовно нарахування, утримання та сплати (перерахування) військового збору. Виділені недоліки вимог податкового законодавства та визначені напрями їх усунення. Обґрунтовано необхідність забезпечення не лише повноти нарахування та сплати військового збору, а і його цільового використання. The purpose of this article is to determine the order of calculation, collection and payment of military duty, analyze the shortcomings of tax laws and regulations and identify the ways of their elimination. The elements of military duty, which determine the order of its calculation and payment, namely object, tax rate, payers have been disclosed. The responsibilities of tax agents who are involved in the mechanism of calculation and payment of military duty have been defined. The procedures of accounting of calculation and payment of military duty and the procedures of tax reporting have been analyzed. Examples of collection charges under various types of income and the conditions of their charges have been disclosed. The shortcomings of tax laws and regulations and the ways of their elimination have been distinguished. The necessity of providing not only the completeness of calculation and payment of military duty, but also its intended use have been substantiated.

Description

Keywords

доходи державного бюджету, податки, військовий збір, заробітна плата, taxes, government revenues, military duty, salary

Citation

Острівна, Л. В. Проблемні аспекти нарахування та сплати військового збору / Л. В. Острівна // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2014. - Вип. 26. - С. 200-207.