Розроблення системи енергопостачання підприємства з виробництва молочної продукції

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-06-16

Authors

Третяк, Владислав Вадимович
Tretiak, Vladyslav

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Метою роботи є проектування сучасної системи енергопостачання підприємства з виробництва молочної продукції з мінімальними втратами в елементах мережі з дослідженням можливостей впровадження на підприємстві відновлювальних джерел енергії. У роботі розглядають питання вибору альтернативних варіантів електропостачання підприємства, проводяться розрахунки навантажень на електричні силові та освітлювальні мережі, теплові навантаження, вибір компенсуючих пристроїв, перевірка устаткування на струми короткого замикання, вибір комутаційного обладнання, засобів обліку тощо. У спеціальному розділі виконані дослідження можливостей впровадження відновлювальних джерел енергії - геліоколекторних систем для отримання гарячої води. Результати досліджень, виконаних в даній роботі, можуть бути впроваджені під час проєктування систем енергопостачання промислових підприємств, які займаються виробництвом молочних продуктів. Запропонована методика розрахунку геліоколекторних систем може бути використана для будь-якого промислового об’єкту. The aim of this work is to create a modern energy supply system for a dairy production enterprise with minimal losses in network elements, while exploring the possibilities of introducing renewable energy sources. The work examines alternative options for the enterprise's power supply, calculations of electric power and lighting network loads, thermal loads, selection of compensating devices, equipment testing for short circuit currents, selection of switching equipment, and accounting tools, among others. A special section is dedicated to research on the potential implementation of renewable energy sources, specifically, solar collector systems for hot water production. The results of the research in this work can be utilized during the design of energy supply systems for industrial enterprises engaged in dairy product manufacturing. The proposed methodology for analyzing the possibilities of using renewable energy sources and implementing solar collector systems can be applied to any industrial facility.

Description

Keywords

електричне навантаження, теплове навантаження, енергопостачання, енергоефективінсть, відновлювальні джерела енергії, геліоколектори, electric load,, thermal load, energy supply, energy efficiency, renewable energy sources, solar collectors

Citation

Третяк, В. В. Розроблення системи енергопостачання підприємства з виробництва молочної продукції : кваліфікаційна бакалаврська робота : спец. 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / наук. кер. К. Г. Петрова ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2023. – 80 с.