Економіка та організація виробництва. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Authors

Журило, І. В.
Полтавець, М. М.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Методичні вказівки до вивчення курсу «Економіка і організація виробництва» містять навчальну програму курсу, комплекс навчально-методичного забезпечення до кожної теми курсу (план семінарського заняття, список систематизованої літератури, питання для поглибленого вивчення матеріалу, теми рефератів, практичні задачі); критерії оцінки рівня знань студентів з дисципліни, питання для самопідготовки, а також список літератури для поглибленого вивчення курсу.

Description

Keywords

Citation

Економіка та організація виробництва : метод. вказ. до вивч. курсу для студ. спец. 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / [уклад.: І. В. Журило, М. М. Полтавець] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2017. – 52 с.