Конкурентоспроможність працівників на регіональному ринку праці: еволюція наукових уявлень

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

На основі аналізу наукових джерел проведено систематизацію наукових підходів щодо трактування поняття конкурентоспроможності працівників. Розвинуто наукові уявлення про конкурентоспроможність, запропоновано нове тлумачення поняття «конкурентоспроможність працівників на регіональному ринку праці». On the basis of of scientific sources the systematization of the scientific approaches to the definition of the competitiveness of the workers has been carried out. The scientific view of the essence of the competitiveness have been developed, a new understanding of the concept of "competitive workers in the regional labour market" has been proposed and grounded.

Description

Keywords

ринок, конкуренція, конкурентні переваги, конкурентоспроможність працівників, регіональний ринок праці

Citation

Даневич, М. В. Конкурентоспроможність працівників на регіональному ринку праці: еволюція наукових уявлень / М. В. Даневич // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2012. - Вип. 22, ч. 1. - С. 317-322.