Конкурентоспроможність працівників на регіональному ринку праці: еволюція наукових уявлень

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КНТУ
Анотація
На основі аналізу наукових джерел проведено систематизацію наукових підходів щодо трактування поняття конкурентоспроможності працівників. Розвинуто наукові уявлення про конкурентоспроможність, запропоновано нове тлумачення поняття «конкурентоспроможність працівників на регіональному ринку праці». On the basis of of scientific sources the systematization of the scientific approaches to the definition of the competitiveness of the workers has been carried out. The scientific view of the essence of the competitiveness have been developed, a new understanding of the concept of "competitive workers in the regional labour market" has been proposed and grounded.
Опис
Ключові слова
ринок, конкуренція, конкурентні переваги, конкурентоспроможність працівників, регіональний ринок праці
Бібліографічний опис
Даневич, М. В. Конкурентоспроможність працівників на регіональному ринку праці: еволюція наукових уявлень / М. В. Даневич // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2012. - Вип. 22, ч. 1. - С. 317-322.