Involvement of Youth Potential in Intellectual Labor

Thumbnail Image

Date

2014

Authors

Petina, Olexsandra
Петіна, О. М.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

The essence and features of intellectual and innovative potential of youth in the context of the intellectual business development have been considered in the article. The tendencies of youth employment in the labor of Ukraine have been analyzed. The obstacles in the development of intellectual and innovative potential of youth have been defined. The necessity of targeting on educated and talented youth, and creating of incentives to intellectual labor has been proved. Статтю присвячено обґрунтуванню необхідності та можливостей залучення потенціалу молоді до праці інтелектуального змісту в умовах руху до економіки знань. Висвітлено сутність поняття «інтелектуально-інноваційний потенціал молоді», проаналізовано структуру зайнятості молоді в економіці України, виявлено перешкоди розвитку та реалізації інтелектуально-інноваційного потенціалу молоді. З’ясовано, що потенціал освіченої молоді залишається недостатньо задіяним резервом для забезпечення інноваційного прориву, зокрема через нераціональне використання інтелектуальних здібностей молодого покоління, погіршення якості освіти, деформації стимулів до освітньо-професійного розвитку. Встановлено, що для вирішення зазначеної проблеми, доцільною є орієнтація саме на освічену та мотивовану молодь, яка швидко адаптується до нововведень, ініціює нове бачення, оригінальні підходи до розв’язання завдань, і є найбільшим стратегічним ресурсом країни. Обґрунтовано необхідність створення механізму використання інтелектуальних ресурсів, подолання протиріч у розвитку освіти, ринку праці, створенні стимулів до праці інтелектуального змісту. Запропоновано здійснювати переорієнтацією молодіжної зайнятості на інтелектоємні робочі місця, щоб забезпечити розвиток та реалізацію інтелектуально-інноваційного потенціалу молоді в Україні.

Description

Keywords

knowledge economy, intellectual and innovative potential of young people, youth employment, intellectual business, економіка знань, інтелектуально-інноваційний потенціал молоді, молодіжна зайнятість, інтелектуальний бізнес

Citation

Petina, О. Involvement of Youth Potential in Intellectual Labor / Olexsandra Petina // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2014. - Вип. 26. - С. 137-142.