Рослинництво. До виконання курсової роботи

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Authors

Мостіпан, М. І.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Рослинництво. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи здобувачами денної та заочної форм навчання ОПП „ Агрономія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Мета курсовї роботи полягає в наступному: - поглибленні та закріплення теоретичних знань з рослинництва; - оволодіння методами агрономічної оцінки конкретних грунтовокліматичних умов; - набутті практичних навиків у визначення потенційної та дійсно можливої урожайності за природними ресурсами господарства; - оволодіння принципами добору сортів та високогетерозисних гібридів для конкретної грунтово-кліматичної зони з урахуванням економічних можливостей господарства; - набутті практичних навиків у розробці технологій вирощування сільськогосподарських культур за конкретних умов. З написанням курсової роботи студент повинен уміти зробити аналіз кожного з розділів курсового проекту на можливість забезпечення заданої урожайності, самостійно навчитись користуватись учбовою, науковою і довідковою літературою.

Description

Keywords

методичні вказівки, рослинництво, курсова робота

Citation

Рослинництво : методичні рекомендації до виконання курсової роботи здобувачами денної та заочної форм навчання ОПП "Агрономія" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / [уклад. М. І. Мостіпан] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. загального землеробства. – Кропивницький : ЦНТУ, 2023. – 60 с.