Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Математичні моделі технологічних процесів лиття” для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.050502 – «Інженерна механіка».

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Authors

Босий, М. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Моделі і методи моделювання використовуються при створенні систем автоматизованого проектування, систем прийняття рішень, систем автоматизованого керування.

Description

Keywords

математична модель, побудова, відливок, ливарна форма

Citation

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Математичні моделі технологічних процесів лиття” для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.050502 – «Інженерна механіка» / [уклад. М. В. Босий] ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. – Кіровоград : КНТУ, 2016. – 82 с.