Технологія складання машин

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Щербина, К. К.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Основна мета дисципліни - вивчення технологічних методів складання вузлів та машин з забезпеченням необхідної якості та продуктивності, особливостей складання типових з’єднань деталей, а також методів фарбування, балансування та випробування машин.

Description

Keywords

технологія, складання, машини, обладнання, види з'єднання, схема складання, технологічний процес, складальна одиниця, складальна операція

Citation

Технологія складання машин : метод. вказ. до викон. лаб. робіт : для студ. спец. 131 - «Прикладна механіка» / [уклад. К. К. Щербина] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. металорізальних верстатів та систем. - Кропивницький : ЦНТУ, 2020. - 28 с.