Модернізація системи позиціонування робочого органу фарбувального агрегату

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-06-22

Authors

Підкевич, Вадим Миколайович
Pidkevich, Vadim

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Автоматизація процесів фарбування досягається застосуванням різноманітних засобів руху розпилювачів (пневматичних, електричних) і виробу, що фарбується, з автоматичним режимом роботи розпилювачів і механізмів і приладів, що використовуються при фарбуванні. Реконструкція фарбувальних цехів і застосування нових матеріалів дозволяє різко знизити втрати лаків, фарб, органічних розчинників, покращити якість покриття, покращити умови праці, а це доводить актуальність даної роботи. Automation of painting processes is achieved by application various means of driving sprayers (pneumatic, electric) and of the product to be painted, with the automatic mode of operation of sprayers and mechanisms and devices used in painting. Reconstruction painting shops and the use of new materials can dramatically reduce loss of varnishes, paints, organic solvents, improve the quality of the coating, to improve working conditions, and this proves the relevance of this work.

Description

Keywords

система позиціонування, робочий орган, фарбувальний агрегат, positioning system, working body, dyeing unit

Citation

Підкевич, В. М. Модернізація системи позиціонування робочого органу фарбувального агрегату : кваліфікаційна бакалаврська робота : спец. 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / наук. кер. Д. В. Трушаков ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2023. – 64 с.