Особливості оцінки стратегічного потенціалу корпоративного підприємства

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

У статті розглянуто основні елементи з яких складається процес оцінки стратегічного потенціалу корпоративного підприємства це відповідно: об'єкт оцінки, суб'єкт оцінки, критерій, показник (система), одиниці (шкала) вимірювання, оцінка. Аналізується різні підходи щодо оцінки стратегічного потенціалу, а саме: варіанти використання загального (глобального) показника або системи показників. Виділено основні оцінюючи принципи, показники, критерії та методи, що складають методологію оцінки стратегічного потенціалу корпоративного підприємства. Висвітлені зацікавлені сторони в проведенні оцінки стратегічного потенціалу, що бажають реалізувати свої економічні інтереси і визначають головні цілі оцінки. Purpose of Article. The paper highlights the features reviews the strategic potential of corporate enterprise and its performance characteristics. A brief description of the work. The basic elements that make up the process of assessing the strategic potential of corporate enterprise are respectively: the object of evaluation, an evaluation criterion index (system) units (scale) measurement evaluation. We analyze different approaches to assess the strategic potential, namely the uses of common (global) parameter and scorecards. The basic estimating principles, parameters, criteria and methods that make up the methodology for assessing the strategic potential of the corporate enterprise. Highlights stakeholders in assessing the strategic potential who want to realize their economic interests and determine the main objectives of evaluation. Conclusions .Evaluation allows you to set how the company achieved its goals or how to change and improvement in the management affect the potential of the company, its effectiveness.

Description

Keywords

стратегічний потенціал, корпоративне підприємство, оцінка стратегічного потенціалу, методологія оцінки стратегічного потенціалу, принципи оцінки, strategic potential, corporate enterprise, estimation of strategic potential, methodology of estimation of strategic potential, principles of estimation

Citation

Толстая, H. B. Особливості оцінки стратегічного потенціалу корпоративного підприємства / H. B. Толстая // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки : зб. наук. пр. - Кіровоград : КНТУ, 2013. - Вип. 23. - С. 80-86.