Зносоcтійкі покриття на основі кобальту

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Куликівський, В. Л.
Мельник, В. Л.
Ворошилов, Г. М.
Гончарук, В. А.
Мандра, В. В.
Гордієнко, В. С.
Kulykivskyi, V.
Melnyk, V.
Voroshylov, H.
Honcharuk, V.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

У роботі проведено аналіз застосування сплавів на основі кобальту і запропоновано використовувати їх для зміцнення поверхонь деталей, що працюють в умовах абразивного зносу. Дослідження показали, що використання сплавів на основі кобальту може значно підвищити стійкість деталей машин до абразивного зносу при високих температурах та хімічно агресивних середовищах. The analysis of application of cobalt - based alloys is carried out in the work and it is offered to use them for strengthening of surfaces of details working in the conditions of abrasive wear. Studies have shown that the use of cobalt-based alloys can significantly increase the resistance of machine parts to abrasive wear at high temperatures and chemically aggressive environments.

Description

Keywords

сплави, кобальт, зносостійкість, твердість, хімічний склад, alloys, cobalt, wear resistance, hardness, chemical composition

Citation

Зносоcтійкі покриття на основі кобальту / В. Л. Куликівський, В. Л. Мельник, В. О. Голощук [та ін.] // Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування автомобільного транспорту : Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 18-19 листоп. 2020 р., м. Кропивницький : зб. наук. матеріалів / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2020 - С. 40-43.