Методика та принципи дослідження загальних закономірностей тертя та зношування деталей автомобіля

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019-11-14

Authors

Аулін, В. В.
Ляшук, О. Л.
Гупка, А. Б.
Аулин, В. В.
Aulin, V.
Liashuk, O.
Hupka, A.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Description

Keywords

Citation

Аулін, В. В. Методика та принципи дослідження загальних закономірностей тертя та зношування деталей автомобіля / В. В. Аулін, О. Л. Ляшук, А. Б. Гупка // Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування автомобільного транспорту : Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 14-15 листоп. 2019 р., м. Кропивницький : зб. наук. матер. / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. експлуатації та рем. машин. - Кропивницький : ЦНТУ, 2019. - С. 75-81.