Методика та принципи дослідження загальних закономірностей тертя та зношування деталей автомобіля

Abstract

Description

Keywords

Citation

Аулін, В. В. Методика та принципи дослідження загальних закономірностей тертя та зношування деталей автомобіля / В. В. Аулін, О. Л. Ляшук, А. Б. Гупка // Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування автомобільного транспорту : Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 14-15 листоп. 2019 р., м. Кропивницький : зб. наук. матер. / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. експлуатації та рем. машин. - Кропивницький : ЦНТУ, 2019. - С. 75-81.