Використання таксономічного методу в якості показника інтенсивності (ефективності) відтворення людського капіталу

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Authors

Насипайко, Д. С.
Резніченко, О. О.
Nasipayko, D.
Reznichenko, О.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Досліджуються особливості використання у якості показника інтенсивності (ефективності) відтворення людського капіталу синтетичного індексу, побудованого на основі стандартизованих значень вхідних показників за допомогою таксономічного методу. Визначено, що метою методичного забезпечення економічної та соціальної ефективності відтворення людського капіталу є діагностика відповідності реальних індикаторів динаміки зрушень у відтворенні тим параметрам, які визначені у якості норм людського розвитку. Features are investigated of the use as an index of intensity (to efficiency) of reproduction of human capital of synthetic index, built on the basis of the standartized values of incoming indexes by a taxonomical method. It is certain that the purpose of the methodical providing of economic and social efficiency of reproduction of human capital is diagnostics of accordance of the real indicators of dynamics of changes in reproduction to those parameters which are marked as norms of human development.

Description

Keywords

людський капітал, відтворення людського капіталу, таксономічний метод, кластерний аналіз

Citation

Насипайко, Д. С. Використання таксономічного методу в якості показника інтенсивності (ефективності) відтворення людського капіталу / Д. С. Насипайко, О. О. Резніченко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2012. - Вип. 22, ч. 1. - С. 104-108.