Етапи та методи прогнозування показників проектованих фінансових звітів

Loading...
Thumbnail Image

Date

2005

Authors

Малахова, В. М.
Скінтей, Л. Ф.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

У статті висвітлюються методика проектування фінансових звітів, етапи підготовки проектованих (прогнозних) фінансових звітів, методи прогнозування і аналізу фінансових показників. При прогнозуванні діяльності підприємства використовуються виробничі програми, кошториси витрат, програми збуту. In the article the method of planning of financial statements, stages of preparation of the designed (prognosis) financial statements, are lighted, methods of prognostication and analysis of financial indexes. At prognostication of activity of enterprise the production programs are used, the estimated expenses, programs of sale.

Description

Keywords

фінансова звітність, довгострокове планування, короткострокове планування, прибутки, збитки, доход, кон‘юктура ринку, потік коштів, методи прогнозування

Citation

Малахова, В. М. Етапи та методи прогнозування показників проектованих фінансових звітів / В. М. Малахова, Л. Ф. Скінтей // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2005. - Вип. 8. - С. 166-169.