Особливості механізму та цілей монетарної політики України

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Authors

Радзієвська, О. В.
Rydzevska, O.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В статті розглянуто різні підходи до означення суті грошово-кредитної (монетарної) політики держави, визначено першочергові (проміжні) та кінцеві цілі монетарного управління, узагальнено механізм впливу монетарних інструментів в українських реаліях, проаналізовано за допомогою кореляційних показників вплив процентної політики Національного банку, окреслено круг проблем ефективності монетарного механізму в Україні. The different lines of thought to definition of an essence of a monetary and credit policy of the state are considered in article. The prime (intermediate) and ultimate goals of monetary management are defined. The article generalizes the mechanism of influence of monetary tools in the Ukrainian realities. The author analyses the influence of a percentage policy of National bank by means of correlation indicators, and describes a circle of the problems of efficiency of the monetary mechanism in Ukraine.

Description

Keywords

монетарна політика, передавальний механізм монетарної політики, канали монетарного впливу

Citation

Радзієвська, О. В. Особливості механізму та цілей монетарної політики України / О. В. Радзієвська // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2009. - Вип. 16, ч. 2. - С. 235-242.