Міжнародна макроекономіка

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Authors

Миценко І. М.
Решитько Т. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Навчальна дисципліна "Міжнародна макроекономіка" є складовою частиною освітньо - професійної програми „Міжнародні економічні відносини”, освітній ступінь – магістр. Міжнародна макроекономіка є складовою фундаментальних економічних дисциплін: економічної теорії, мікро-, макроекономіки та виступає проміжною ланкою між спеціалізованими курсами таких дисциплін як: міжнародна економіка, міжнародний маркетинг, міжнародний менеджмент, міжнародні економічні відносини тощо. Міжнародна макроекономіка суттєво поширює предмет аналізу теорії міжнародної економіки, здійснює його на рівні взаємодії відкритих національних економік та світового господарства в цілому. Провідне місце в міжнародній макроекономіці посідають: - дослідження феномену сучасної міжнародної валютно-фінансової системи; - вивчення проблем щодо валютного курсу та механізму його утворення, стану платіжного балансу, які визначають місце національних економік у світогосподарських зв’язках; - аналіз міжнародних фінансових ринків, торгівлі конкретними фінансовими інструментами – валютою, кредитами, цінними паперами; - функціонування відкритої національної економіки та світового господарства в цілому.

Description

Keywords

макроекономіка, міжнародна макроекономіка, відкрита економіка, макроекономічні показники, міжнародні розрахунки, платіжний баланс, міжнародні економічні відносини

Citation

Міжнародна макроекономіка : метод. вказ. до вивч. дисц. для здобув. ВО спец. 292 «Міжнародні економічні відносини» / [уклад.: І. М. Миценко, Т. В. Решитько] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2023. – 37 с.