Розробка системи автоматичного регулювання температури в блоково-модульній розподільчій станції

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-06-22

Authors

Кузнєцов, Владислав Володимирович
Kuznetsov, Vladyslav

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В випускній кваліфікаційній роботі вирішується питання заміни старої системи керування електроприводом системи вентиляції розподільної станції новою. В даному випадку залишаються механічні частини системи вентиляції і проводиться заміна системи керування електроприводу більш сучасною. Сучасна електронна промисловість має великий потенціал нових розробок в галузі автоматизованих систем керування електроприводами. При уніфікації створення автоматизованих систем останній час отримало перевагу створення комплектних автоматизованих приводів. Тим самим підвищуються показники технологічного обладнання. З'являються нові можливості з'єднання чи керування електроприводом за допомогою ЕОМ.In the final qualification work, the question of replacing the old electric drive control system of the ventilation system of the distribution station with a new one is solved. In this case, the mechanical parts of the ventilation system remain and the electric drive control system is replaced with a more modern one. The modern electronic industry has great potential for new developments in the field of automated control systems for electric drives.

Description

Keywords

блоково-модульна розподільча станція, система автоматичного регулювання, температура, block-module distribution station, automatic adjustment system, temperature

Citation

Кузнєцов, В. В. Розробка системи автоматичного регулювання температури в блоково-модульній розподільчій станції : кваліфікаційна бакалаврська робота : спец. 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / наук. кер. А. М. Мацуй ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2023. – 64 с.