Економіка та організація торговельних підприємств: практикум

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024

Authors

Семикіна, М. В.
Запірченко, Л. Д.
Матієнко, С. С.
Бугаєва, М. В.
Нісфоян, С. С.
Мельнік, М. А.
Семикіна, А. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Навчальний посібник містить методичні рекомендації, тести, приклади розв’язання типових задач з основних тем курсу «Економіка та організація торговельних підприємств». Розкрито основні методичні підходи до аналізу та управління товарооборотом, товарними запасами, товарним забезпеченням, витратами, доходами, прибутком, економічними ризиками торговельного підприємства. Для студентів економічних спеціальностей, викладачів, а також менеджерів та фахівців торговельних підприємств.

Description

Keywords

економіка, організація торговельних підприємств, аналіз товарооборотом, управління товарооборотом, аналіз товарними запасами, управління товарними запасами, аналіз товарним забезпеченням, управління товарним забезпеченням, аналіз витратами, управління витратами, аналіз доходами, управління доходами, аналіз прибутком, управління прибутком, економічний ризик торговельного підприємства

Citation

Економіка та організація торговельних підприємств: практикум : навч. посіб. / [М. В. Семикіна, Л. Д. Запірченко, С. С. Матієнко та ін. ; за ред. М. В. Семикіної] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Кропивницький : ЦНТУ, 2024. – 240 с.