Система автоматичного керування температурним режимом запалювання шихти

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-06-22

Authors

Прочаков, Максим Володимирович
Prochakov, Maxim

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Початковою стадією спікання є запалювання шихти, при якому необхідно запалити частинки палива, що міститься в шихті та внести в шар кількість тепла, що забезпечує подальший розвиток горіння. Поряд із забезпеченням необхідних температури і кількості тепла слід мати на запальному горні відповідний склад продуктів згоряння (газу) з тим, щоб в них містилася достатня кількість кисню, що йде на спалювання палива в шарі (співвідношення витрати газ-повітря). The initial stage of sintering is the ignition of the charge, during which it is necessary to ignite the fuel particles contained in the charge and introduce the amount of heat into the layer, which ensures the further development of combustion. Along with ensuring the necessary temperature and amount of heat, the furnace should have the appropriate composition of combustion products (gas) so that they contain a sufficient amount of oxygen that goes to fuel combustion in the layer (gas-air consumption ratio).

Description

Keywords

шихта, процес запалювання, система автоматичного керування, температурний режим, charge, temperature regime, system automatic control, ignition process

Citation

Прочаков, М. В. Система автоматичного керування температурним режимом запалювання шихти : кваліфікаційна бакалаврська робота : спец. 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / наук. кер. В. О. Кондратець ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2023. – 65 с.