Розробка системи енергопостачання деревообробного підприємства з автономною котельнею на твердому біопаливі

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-06-19

Authors

Мороз, Кузьма Олександрович
Moroz, Kuzma

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Бакалаврська робота присвячена модернізації системи енергопостачання енергопостачання деревообробного підприємства з автономною котельнею на твердому біопаливі. В роботі вирішувались питання розрахунку: теплових та електричних навантажень підприємства, визначення режимів реактивної потужності, розрахунку струмів коротких замикань, вибір схем зовнішнього та внутрішнього електропостачання та вибір високовольтного обладнання системи електропостачання. Спеціальний розділ роботи присвячено вирішенню задачі локального теплопостачання від котельні на твердому біопаливі. Для вибору оптимального варіанту енергопостачання проводилося техніко-економічне порівняння варіантів різних видів палива та котлів. The Bachelor's thesis is dedicated to the modernization of the energy supply system of a wood processing enterprise with an autonomous solid biomass boiler plant. The thesis addresses issues related to the calculation of thermal and electrical loads of the enterprise, determination of reactive power modes, calculation of short-circuit currents, selection of external and internal power supply schemes, and selection of high-voltage equipment for the power supply system. A special section of the thesis is devoted to solving the task of local heat supply from the solid biomass boiler plant. To choose the optimal energy supply option, a technical and economic comparison of various fuel types and boilers was conducted.

Description

Keywords

теплові навантаження, трансформаторна підстанція, реактивна потужність, струми короткого замикання, теплогенерація, біопаливо, heat loads, transformer substation, reactive power, short-circuit currents, heat generation, biomass fuel

Citation

Мороз, К. О. Розробка системи енергопостачання деревообробного підприємства з автономною котельнею на твердому біопаливі : кваліфікаційна бакалаврська робота : спец. 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / наук. кер. В. В. Клименко ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2023. – 73 с.