Програмне забезпечення системи розпізнавання зображень на основі нейронних мереж

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-06-11

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

У даній кваліфікаційній бакалаврській роботі розроблено програмне забезпечення, яке призначено для системи розпізнавання зображень на основі нейронних мереж. Метою роботи є створення системи розпізнавання зображень на основі нейронних мереж. Результат роботи – програмна реалізація системи розпізнавання зображень на основі нейронних мереж. В процесі роботи над реалізацією системи виконано дослідження існуючих методів, алгоритмів та програмних засобів. Розроблено та реалізовано власне програмне забезпечення, здійснено опис всіх його компонентів. Розроблено зручний інтерфейс користувача. Наведені інструкції по роботі з програмними засобами. Програма може використовуватися на ПЕОМ архітектури IBM PC з ОС Windows 10. Програму розроблено на мові програмування С++. In this bachelor's qualification work, software that is designed for system of image recognition based on neural networks has been developed. The purpose of the development is the software of the system of image recognition based on neural networks. The result of the work is the software implementation of the system of image recognition based on neural networks. In the process of working on a software model an analysis of existing hardware and software was performed. All components of the software developed are fully described. A user-friendly interface is developed. The instructions for working with the software are provided. The program can be used on an IBM PC running Windows 10. The software is developed in С++ programming language.

Description

Keywords

комп’ютерна інженерія, нейронні мережі, розпізнавання зображень, computer engineering, neural networks, image recognition

Citation

Маключенко, С. І. Програмне забезпечення системи розпізнавання зображень на основі нейронних мереж : кваліфікаційна бакалаврська робота : спец. 123 «Комп’ютерна інженерія» / наук. кер. Є. В. Мелешко ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 99 с.