Екологічно безпечне харчування як складова якості життя

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Authors

Медведєва, О. В.
Мірзак, Т. П.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В сучасному світі дедалі гостріше постає проблема якості життя. Цей термін все частіше застосовують не тільки науковці, а і пересічні громадяни. Якість життя - збірне поняття, яке складається з багатьох компонентів. Воно включає в себе комплексну характеристику психологічного, фізичного та соціального стану людини. Здоров'я в сучасних концепціях розглядається як показник якості життя, а харчування - як один з найголовніших факторів, що впливають на здоров'я людини. На сьогодні у світі зібрано достатню кількість даних про зв’язок харчування і здоров’я. Згідно з оцінками експертів ВООЗ, здоров'я людини на 55%-60% залежить від способу життя, найважливішою складовою якого є харчування. Здоровий спосіб життя є передумовою для всебічного розвитку людини, досягнення нею активного довголіття і повноцінного виконання соціальних функцій, для активної участі в трудовій, громадській, сімейно-побутовій та інших формах життєдіяльності.

Description

Keywords

якість харчування, організм, безпека

Citation

Медведєва, О. В. Екологічно безпечне харчування як складова якості життя / О. В. Медведєва, Т. П. Мірзак // Здоровий спосіб життя – здорова людина – здорове суспільство : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 квіт. 2014 року, м. Кіровоград / М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. - Кіровоград: КНТУ, 2014. - С. 167-169.