Забезпечення належного рівня довговічності зубчастих передач електрохімічним їх припрацюванням

Abstract

Розглядається підвищення довговічності зубчастих коліс шляхом їх електрохімічної обкатки. З теоретичної точки зору показано визначення раціональної тривалості обкатки з урахуванням ймовірності безвідмовної роботи та розподілу температурного поля. Були використані різні матеріали та варіанти технологій обкатки, і було знайдено варіант, який враховує контекстну міцність та сприйнятливу кінетичну в’язкість мастильного середовища. The increase of durability of gears by their electrochemical running-in is considered. From a theoretical point of view, it is shown to determine the rational duration of running-in, taking into account the probability of failure-free operation and temperature field distribution. Different materials and variants of running-in technologies were used and a variant was found that takes into account the contextual strength and receptive kinetic viscosity of the lubricating medium.

Description

Keywords

редуктор, обкатка, довговічність, електроліт, електричний струм, gear, running-in, durability, electrolyte, electric current

Citation

Забезпечення належного рівня довговічності зубчастих передач електрохімічним їх припрацюванням / В. В. Аулін, С. В. Лисенко, А. Є. Чернай [та ін.] // Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування автомобільного транспорту : Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 18-19 листоп. 2020 р., м. Кропивницький : зб. наук. матеріалів / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2020 - С. 177-187.