Національний банк України – регулятор валютного ринку України

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Метою даної роботи є аналіз валютного ринку України, його тенденцій та дослідження регулювання валютного ринку Національним банком України. У роботі розглянуто особливості функціонування валютного ринку та проаналізовано його динаміку з урахуванням впливу зовнішнього середовища. Зосереджено увагу на основних тенденціях національного валютного ринку України та політиці Національного банку України щодо валютного регулювання негативних тенденцій, що склалися на ринку купівлі-продажу валюти. Валютний ринок та його регулювання займає провідне місце в економічній політиці держави, в розбудові збалансованої та самодостатньої фінансової системи країни, головну роль в якій виконує НБУ. The purpose of this paper is to analyze the foreign exchange market of Ukraine, its trends and the regulation of the foreign exchange market by the National Bank of Ukraine. The features of the foreign exchange market and its dynamics, analyze the impact of environmental sredy.Upor is on the main directions of the national currency market of Ukraine and the policy of currency regulation of negative trends prevailing in the market of buying and selling currencies. The foreign exchange market and its regulation is a leader in economic policy, in the construction of self-sufficient and balanced financial system, where the main role, takes NBU.

Description

Keywords

валютний ринок, Національний банк України, валютне регулювання, обмінний курс, іноземна валюта, foreign exchange market, the National Bank of Ukraine, currency regulation, exchange rate, foreign currency

Citation

Котенко, Т. М. Національний банк України – регулятор валютного ринку України / Т. М. Котенко, В. В. Косенко // Наукові записки : зб. наук. пр. - Кіровоград : КНТУ, 2014. - Вип. 16. - С. 37-42.