Методичні вказівки для практичних занять з курсу «Автоматизація технологічних процесів»

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Дані методичні вказівки розроблені у відповідності з діючою програмою курсу «Автоматизація технологічних процесів» і мають мету навчити студентів навичкам розробки та аналізу систем автоматичного регулювання на практичних заняттях і в процесі самостійної роботи. При підготовці до практичних занять студенти за конспектами лекцій і рекомендованій літературі у відповідності з діючими методичними вказівками вивчають теоретичну частину і розбирають приклади, що відносяться до теми. На практичних заняттях з допомогою викладача вони закріплюють і поглиблюють матеріал (шляхом опитування, розглядання складних і незрозумілих питань, вирішення загальних прикладів і виконання розрахунків системи автоматичного регулювання відповідно індивідуальному завданню). Результати, отримані в процесі виконання ідивідуального завдання, студенти оформлюють у вигляді розрахунково-пояснювальної записки і пред’являють при складанні заліку з курсу.

Description

Keywords

автоматизація, критерії стійкості, функціональні схеми, перетворення, датчик, чутливість

Citation

Методичні вказівки для практичних занять з курсу «Автоматизація технологічних процесів» для студентів спеціальності: 141- Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / [уклад. І. В. Волков] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький: ЦНТУ, 2020. – 70 с.