Програмне забезпечення системи моніторингу SDN

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-06-11

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В даній кваліфікаційній бакалаврській роботі розроблено програмне забезпечення, яке призначено для системи моніторингу SDN. Метою розробки є програмне забезпечення системи моніторингу SDN. Результат роботи – програмна реалізація системи моніторингу SDN. В процесі роботи над програмною моделлю виконано аналіз існуючих апаратних та програмних засобів. В повній мірі описані всі компоненти розробленого програмного забезпечення. Розроблено зручний інтерфейс користувача. Наведені інструкції по роботі з програмними засобами. Програма може використовуватися на ПЕОМ архітектури IBM PC з ОС Windows ХР/Vista/7/8/10. Програму розроблено в середовищі Embarcadero Delphi. In this bachelor's qualification the software which is intended for SDN monitoring system is developed. The purpose of the development is the software of the SDN monitoring system. The result is a software implementation of the SDN monitoring system. In the process of working on the software model, an analysis of existing hardware and software was performed. All components of the developed software are fully described. Developed user-friendly interface. Instructions for working with software are given. The program can be used on an IBM PC with Windows XP / Vista / 7/8/10. The program is developed in the Embarcadero Delphi environment.

Description

Keywords

комп’ютерна інженерія, моніторинг, SDN, computer engineering, monitoring

Citation

Сільман, Б.О. Програмне забезпечення системи моніторингу SDN : кваліфікаційна бакалаврська робота : спец. 123 «Комп’ютерна інженерія» / наук. кер. О. В. Коваленко ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 133 с.