Економічна категорія «фінансова стійкість» в сучасному фінансовому аналізі підприємницької діяльності

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Анотація: розглянуто поняття фінансової стійкості суб’єктів господарювання, надано критичну оцінку різним точкам зору щодо її сутності, запропоновано та обґрунтовано удосконалене визначення даної економічної категорії в сучасному фінансовому аналізі на макрорівні. The concept of financial stability of subjects of economic activity is considered. A critical evaluation to the different points of view is given in relation to its essence. Offered and grounded improvement of determination of this economic category in a modern financial analysis on microlevel.

Description

Keywords

фінансова стійкість, фінансовий аналіз, суб’єкт господарювання, операційна діяльність, інвестиційна діяльність, фінансова діяльність

Citation

Лахтіонова, Л. А. Економічна категорія «фінансова стійкість» в сучасному фінансовому аналізі підприємницької діяльності / Л. А. Лахніонова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2009. - Вип. 16, ч. 2. - С. 327-338.