Англійська мова

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Authors

Гречихіна, Н. В.
Grechykhina, N.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Основна мета розробки – навчити студентів основним принципам та правилам роботи зі спеціальною англомовною літературою за фахом, розвивати стійкі навички читання та перекладу технічної літератури. Закріплення тексту реалізується завдяки виконанню лексичних та граматичних вправ, які також спрямовані на розвиток навичок усного мовлення та письма. Методичні вказівки можуть бути використані як для аудиторної роботи під керівництвом викладача, так і для самостійної позааудиторної роботи.

Description

Методичні вказівки до самостійної роботи призначені для студентів 1 курсу комп’ютерних спеціальностей денної та заочної форми навчання.

Keywords

the concept of program, computer application, modern computer technology, data-processing problems, digital logic unit, computer facilities

Citation

Англійська мова : метод. вказ. до самостійної роб. : для студ. І курсу 123 «Комп'ютерна інженерія» 125 «Кібербезпека» / [уклад. Н. В. Гречихіна] ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т, каф. іноземних мов. – Кіровоград : КНТУ, 2016. - 59 с.