Верстат з паралельною кінематикою

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Authors

Гречка, А. І.
Кропівний, О. О.
Hrechka, A.
Kropivnyi, O.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ДП “Український інститут інтелектуальної власності”

Abstract

Корисна модель, а саме верстат з паралельною кінематикою, належить до верстатобудування. В основу корисної моделі поставлено задачу підвищення рухомості робочого органа верстата з паралельною кінематикою шляхом забезпечення додаткового переміщення шарнірів кріплення штанг змінної довжини до поперечини через стрижні.

Description

Keywords

Citation

Пат. на корисну модель 148653 Україна, МПК B23B 41/00. Верстат з паралельною кінематико / А. І. Гречка, О. О. Кропівний. - заявник і патентовласник Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - № u 2021 01754 ; заявл. 05.04.2021 ; опубл. 01.09.2021 ; Бюл. № 35. - 4 с. : іл.