Основи організації інноваційного процесу

Loading...
Thumbnail Image

Date

2006

Authors

Пальчевич, Г. Т.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

У статті розкрита сутність інновацій, охарактеризовано їх функції. Розглянуто економічний зміст інноваційного процесу, досліджено фази життєвого циклу інновацій. Відображено послідовність стадій інноваційного процесу, висвітлено вплив способів його організації на формування моделей інноваційного підприємства. Essence of innovations is exposed in the article, their functions are described. Economic maintenance of innovative process is considered, the phases of life cycle of innovations are explored. The sequence of the stages of innovative process is reflected, influence of methods of his organization is exposed on forming of models of innovative enterprise.

Description

Keywords

інновація, інноваційний процес, життєвий цикл інновації, інноваційна модель розвитку

Citation

Пальчевич, Г. Т. Основи організації інноваційного процесу / Г. Т. Пальчевич // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2006. - Вип. 10, ч. 2. - С. 224-231.