Здоровий спосіб життя як призначення людини

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Authors

Голуб, О. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Description

Keywords

невизначеність, психосистематологія, потреби

Citation

Голуб, О.В. Здоровий спосіб життя як призначення людини / О. В. Голуб // Здоровий спосіб життя – здорова нація – здорове суспільство : зб. тез доп. І Всеукр. наук.-практ. конф., [Кіровоград, 8-9 квіт. 2010 р.] / М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. - Кіровоград: КНТУ, 2010. - С. 34-36.